What I enjoy most is traveling to different places and meeting new people. For me, it's all about life experiences, and I'm very delighted to share my experience through this blog that allows me so many interesting and fulfilling journey to share with you. Through this blog I'm trying to share my experience, picture post, image host, photo image, snaps, online photo, cricket, Sports and many more by me or through sources

Wednesday, May 20, 2009

Shri Hanuman Chalisa ( Hindi + English + Free Download) + Hanuman Chalisa In Hindi, Aarti, Songs,Bhajan : Free download

Hanuman chalisa Lyrics in hindi:-Hanuman chalisa Lyrics in English:-


Shri Guru Charan Saroj raja Nija mana mukura sudhari |
Varanao Raghuvara Vimala jashu Jo dayak phala chari||
Budhi Hina Tanu Janikai Sumirau Pavana Kumar |
Bal budhi Vidya dehu mohi, Harahu Kalesa Vikar || .

Jaya Hanumana gyana guna sagara
Jaya Kapisa tihun loka ujagara
Rama doota atulita bala dhama
Anjani-putra Pavana suta nama
Mahavira Vikrama Bajrangi
Kumati nivara sumati Ke sangi
Kanchana varana viraja suvesa
Kanana Kundala Kunchita Kesa
Hatha Vajra Au Dhvaja Virajai
Kandhe moonja janevu saje
Sankara suvana kesari Nandan
Teja pratap maha jag vandan
Vidyavana guni ati chatura
Rama kaja kari veko aatura
Prabhu charitra suni veko rasiya
Rama Lakhana Sita mana Basiya
Sukshma roopa dhari Siyahi dikhava
Vikata roopa dhari lanka jarava
Bhima roopa dhari asura samhare
Ramachandra ke kaja savare
Laya Sajivana Lakhana Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ura laye
Raghupati Kinhi bahuta badaayee
Tum mam priya bharatahi sum bhaayee
Sahasa vadana tumharo yasha gavai
Asa kahi Shripati kantha lagaavai
Sanakaadika Brahmadi Muneesha
Narada Sarada sahita Aheesa
Yama Kubera Digapala Jahan te
Kavi kovida kahi sakai kahan te
Tuma upkara Sugreevahin keenha
Ram milaye rajapada deenha
Tumharo mantra Vibheeshana maana
Lankeshwara Bhaye Saba jaga jana
Yuga sahasra yojana para Bhanu
Leelyo tahi madhura phala jaanu
Prabhu mudrika meli mukha mahee
Jaladhi langhi gaye achraja nahee
Durgaama kaja jagata ke jete
Sugama anugraha tumhare tete
Rama dulaare tuma rakhavare,
Hot na aagnya pinu paisaare
Saba sukha lahai tumhari sharana
Tuma rakshaka kahu ko dara na
Aapana teja tumharo aapai
Teeno loka hanka te kampai
Bhoota pisacha Nikata nahin aavai
Mahavira jaba naama sunavai
Nasai roga harai saba peera
Japata nirantara Hanumata veera
Sankata se Hanumana chudavai
Mana Krama Vachana dhyaan jo lavai
Saba para nama tapasvee raja
Tina ke kaja sakala Tuma saja
Aura manoratha jo koi lavai
soyee amita jeevana phala pavai
Chaaron Yuga parataapa tumhara
Hai parasidha jagata ujiyara
Sadhu Santa ke tum Rakhaware
Asura nikandana Rama dulhare
Asth sidhi nau nidhi ke data
asa vara deenha Janaki mata
Rama rasayana tumhare pasa
Saada raho Raghupati ke dasa
Tumhare bhajana Ram ko bhaavai
Janma janma ke dukha bisa ravai
Anta kaal Raghubar pura jayee
Jahan janma Hari-Bhakta Kahayee
Aura Devata Chitta na dharayi
Hanumatha se yi sarva sukha karayi
Sankat hatai mitai saba peera
Jo sumirai Hanumata Balaveera
Jai Jai Jai Hanumana Gosayee
Krupaa Karho Guru deva ki naayi
Jo sat vaar path kara koi
Chutahi bandhi maha sukh hoyi
Jo yaha padhai Hanumana Chalisa
Hoya siddhi sakhi Gaureesa
Tulsidas sada hari chera
Keejai natha Hrudaya maha dera

Pavana tanaya sankata harana Mangala murati roopa|
Rama Lakhana Sita sahita Hridaya basahu sura||

No comments:

Post a Comment